HSP A22/24 : DEELTIJDHUISARTS VOOR HET MOBIELE TEAM VOOR CONTINU EN PALLIATIEVE ZORG

CHU Saint-Pierre
Arbeitsort: 1000 Brussels
Stellenart: Teilzeit Student Vollzeit
Kategorie: Allgemeinmediziner
Chiffre: MJB90042

Zurück

Onderneming

Het UMC Sint-Pieter is een openbaar buurtziekenhuis waar iedereen voor kwalitatief hoogstaande medische zorgen terechtkan. Vanuit die missie gaan wij dagelijks de uitdagingen van de volksgezondheid aan. Door actief te investeren in onderzoek en onderwijs zijn wij trouw aan ons universitair karakter.
Wat ons typeert, is ons vermogen om ons aan te passen aan de sociale realiteit, onze verdraagzaamheid, ons vrij onderzoek en onze kracht om ons dagelijks met hart en ziel in te zetten voor de Brusselse patiënten en patiënten van elke origine.
Door ons streven naar medische uitmuntendheid en onze multidisciplinaire aanpak in onze verschillende themazieken, is ons ziekenhuis nationaal en internationaal een referentie.
Het UMC Sint-Pieter maakt deel uit van het netwerk iris dat de Brusselse openbare en universitaire ziekenhuizen verenigt. Wij werken nauw samen met vele partners zoals huisartsen, het OCMW en andere verzorgings- en hulpinstellingen.
Onze belangrijkste rijkdom? Onze medewerkers die de ambassadeurs zijn van de 5 waarden die onze dagelijkse activiteiten beheersen: respect, innovatie, engagement, kwaliteit, solidariteit.

Presentatie van de dienst :

Het team voor voortgezette en palliatieve zorg van het UMC Sint-Pieter, Brussel, is op zoek naar een arts ½ VTE. Het mobiel team voor voortgezette en palliatieve zorg bestaat uit: een halftijdse huisarts, een halftijdse psycholoog en een voltijdse verpleegkundige.

Als onderdeel van het team biedt de arts tweedelijnsondersteuning aan zorgteams (medisch en paramedisch) op alle ziekenhuisafdelingen die daaraan behoefte hebben, met name de diensten Oncologie, Pneumologie en Gastro-Enterologie, maar soms ook Geriatrie, ICU, Chirurgie enz.

Functie

 • Begeleiden van patiënten die een behandeling ondergaan voor een ongeneeslijke ziekte en die exclusieve comfortzorg en/of zorg rondom het levenseinde krijgen;
 • Beoordeling van de algemene behoeften van de patiënt (medisch, psychologisch, spiritueel, sociaal enz.);
 • Evaluatie en beheer van pijn en andere ongemakken (spijsvertering, ademhaling, neurologisch ...);
 • Bieden van een luisterend oor, informatie en psychologische ondersteuning voor patiënten, hun naasten en zorgverleners;
 • Hulp bij het bepalen van het therapeutische project: therapeutische beperkingen, aanvullende behandelingen/onderzoeken, zorgtraject en traject voor de toekomst;
 • Evaluatie van het ontslagplan en ondersteuning bij de uitvoering ervan (weer naar huis gaan, overbrenging naar de afdeling palliatieve zorg ...); samenwerking met het netwerk voor palliatieve zorg buiten het ziekenhuis;
 • Verschaffen van informatie over wilsverklaringen inzake levenseinde en euthanasie;
 • Maken van algemene ethische overwegingen.

Deelname aan regelmatige multidisciplinaire vergaderingen/staffvergaderingen (MOC senologie, staff palliatieve oncologie, staff palliatieve pneumologie, geplande wekelijkse bijeenkomsten met de oncologen).

Training voor professionele zorgverleners (opleidingsseminars over palliatieve zorg, deelname aan bijscholing van studenten).

Profiel

 • De arts moet erkend zijn als doctor in de genees-, heel- en verloskunde of de wettelijke formaliteiten hebben vervuld met het oog op het bekomen van hun erkenning in deze hoedanigheid.
 • Kwalificerende' opleiding in palliatieve zorg (of opleiding lopende);
 • In een multi- en interdisciplinair mobiel team, transversaal en met de buitenwereld kunnen werken;
 • Respectvol, nederig, vriendelijk, fijngevoelig, discreet, tolerant, beschikbaar, niet-veroordelend; nauwgezet, creatief, tactvol, diplomatiek, zelfstandig, proactief, ruimdenkend;
 • Vlot in de omgang, een luisterend oor, communicatief, empathisch, contactvaardig;
 • Beschikbaarheid en zin voor organisatie en verantwoordelijkheid, respect voor het beroepsgeheim;
 • Goed aanpassingsvermogen, goed inzicht, zin voor analyse en synthese;
 • Vermogen om afstand te nemen, om zaken ter discussie te stellen en ethische overwegingen te maken;
 • Interesse om zichzelf bij te scholen en deel te nemen aan opleidingen voor zorgverleners.

Het medische urenpakket is halftijds : de uren worden gelijkmatig over de week verdeeld.

Aanbod

 • Een verrijkende functie in een hoge prestaties leverende en menselijke werkomgeving.
 • Een interessant financieel statuut met ten laste neming van de professionele BV door het UMC.
 • Diverse voordelen voor de medewerkers: maaltijdcheques, toekenning van wetenschappelijk verlof (seminaries, …), een hoge prestaties leverende technische uitrusting, medische zorgen aan voorkeurstarieven in alle ziekenhuizen van het Iris-net, een crèche, …
 • Een tweetaligheidspremie zodra men geslaagd is voor het Selorexamen (mogelijkheid tot taalcursussen).
 • Een performante technische omgeving.

Zurück

Rue Haute 322
1000 Bruxelles
Ihr Ansprechpartner
Service Recrutement
Telefon +32 2 535 47 14

Zurück