EEN DIENSTHOOFD PEDIATRIE

Hôpitaux Iris Sud
Arbeitsort: Ixelles
Stellenart: Festanstellung Freelance
Kategorie: Facharzt / Fachärztin

Zurück

De Iris Ziekenhuizen Zuid werven aan voor het departement Vrouw, Moeder en Kind een diensthoofd pediatrie onder contract van zelfstandige.


De Iris Ziekenhuizen Zuid (IZZ) maken deel uit van de groep van Brusselse openbare ziekenhuizen en van het CHORUS-netwerk. Dit netwerk bestaat uit 7 ziekenhuizen (Erasmus, Chirec, UVC Brugmann, UMC Sint-Pieter, Iris Ziekenhuizen Zuid, UKZKF en Instituut Jules Bordet), verspreid over het Brussels Gewest.

De deelname van IZZ aan het CHORUS-netwerk sinds oktober 2021 is een belangrijke stap in de positionering van IZZ op de kaart van de Brusselse ziekenhuizen en in de ontplooiing van nieuwe samenwerkingsprojecten. Doel van het netwerk is patiënten gecoördineerde ziekenhuiszorg van steeds hogere kwaliteit en toegankelijkheid zonder discriminatie te bieden, door de daartoe noodzakelijke samenwerkingen tot stand te brengen. De verankering van IZZ in dit ruime netwerk verzekert de continuïteit van het buurtziekenhuis met meerdere campussen in de Brusselse ziekenhuisomgeving.

Onze strategische pijlers

Eind 2021 hebben de beheersorganen van IZZ een nieuw herstructureringsplan van de medische activiteit (PRAM genaamd) over de 4 campussen goedgekeurd. Dit plan geeft een duidelijk zicht op onze plaats als acuut ziekenhuis in de stad. Het bevestigt onze wil om iedereen, via verschillende toegangspoorten, eenvoudig toegang te geven tot een basis- en lokaal zorgaanbod en, tegelijkertijd, uitstekende geneeskunde aan te bieden. Het PRAM richt zich op intramurale zorgperiodes (dag of klassiek) door de nadruk te leggen op 6 meer specifieke en gecentraliseerde polen (verdeeld over de 3 acute campussen).

Tegelijkertijd wil IZZ door middel van het Change Management verandering brengen in de positionering en managementstijl van het ziekenhuis en van het bestuur (Participatief – Agile – Innovatief).

IZZ is een buurtziekenhuis, verspreid over 4 campussen, met een zorgaanbod dat zo goed als alle pathologieën behandelt:

Joseph Bracops (Anderlecht)
Molière-Longchamp (Vorst)
Etterbeek-Elsene (Elsene)
Baron-Lambert (Etterbeek)
Al deze vestigingen zijn campussen voor acute zorg met uitzondering van Baron Lambert met enkel algemene diensten en een polikliniek.

Onze zorgregio: Anderlecht, Sint-Gillis, Vorst, Ukkel, Elsene, Etterbeek, Oudergem, Bosvoorde, Dilbeek, Drogenbos. In totaal ongeveer 500.000 personen.

IZZ DAT IS

550 erkende ziekenhuisbedden
2.500 medewerkers, waaronder 980 verpleegkundigen, 200 paramedici en 310 artsen
Ongeveer 40.000 hospitalisaties en opnames in dagheelkunde
370.000 consultaties (zonder paramedische consultaties en dispensarium)


De dienst pediatrie  

Onze pediatrie dekt alle pediatrische aandoeningen en is actief op raadpleging, op de spoeddienst of op de verpleegeenheid voor kinderen van 0 tot15 jaar.

De dienst telt 20 bedden verspreid over drie verpleegeenheden:

Neonatologie: onze pediaters werken nauw samen met verpleegkundigen, vroedvrouwen, kinesitherapeuten, lactatiekundigen en psychologen om pasgeboren baby's de best mogelijke zorg te bieden. Ze werken eveneens nauw samen met het team intensieve neonatologie van het St-Pietersziekenhuis (voor de meer kritieke gevallen).
Spoeddienst: een pediatrische spoeddienst is 24u/24, 7d/7 toegankelijk op de campus Etterbeek-Elsene. De pediaters zijn om beurt ter plaatse (wachtrolbeurt) om een permanente pediatrische wachtdienst te verzekeren. De pediatrische spoeddienst, gescheiden van de spoeddienst voor volwassenen, ontvangt jonge patiëntjes in een speciaal aangepaste omgeving om hen gerust te stellen.
Verpleegeenheid: onze pediaters staan garant voor een algemene pediatrische tenlasteneming in elk domein zoals cardiologie, pneumo-allergologie, kinderchirurgie, reconstructieve en esthetische chirurgie, NKO en logopedie. Ze kunnen ook magnetische resonanties onder sedatie uitvoeren om jonge patiëntjes te kalmeren. Een psycholoog, een sociaal assistente, een opvoeder en vrijwilligers staan klaar om kinderen die alleen zijn op te vangen en activiteiten voor te stellen. In de mate van het mogelijk zijn ook Cliniclowns aanwezig om de gehospitaliseerde patiëntjes te vermaken.
De dienst pediatrie is een stagedienst en kan elk jaar tot 4 artsen in opleiding verwelkomen.

WIJ ZOEKEN

U bent minstens 10 jaar arts gespecialiseerd in pediatrie;
U beschikt over een ruime kennis van de specialiteiten die deel uitmaken van uw dienst met een bewezen staat van dienst;
U vult een uurrooster van minstens 8/10en per week in dat verenigbaar is met de rol en de verantwoordelijkheden van Diensthoofd;
U bent uitsluitend aan IZZ verbonden voor wat uw ziekenhuisactiviteit betreft;
U wordt verzocht een medisch project voor de dienst in te dienen;
U beheerst de tweede landstaal;
U weet hoe u een team moet verenigen bij grote veranderingen;
Ervaring of opleiding in ziekenhuismanagement is een pluspunt.
Als Diensthoofd neemt u de volgende verantwoordelijkheden waar:

U leidt de verschillende eenheden die functioneel deel uitmaken van de dienst pediatrie: de neonatologie, de spoeddienst, de verpleegeenheden en de raadplegingen;
U bent belast met de operationele coördinatie en arbitrage tussen de functionele eenheden die de dienst vormen;
U bent verantwoordelijk voor een optimale coördinatie op elke campus, in regelmatig overleg met de coördinatoren Vrouw, Moeder & Kind;
U staat garant voor de goede organisatie van de zorgen die door de verantwoordelijken van de functionele eenheden van de dienst worden uitgevoerd;
Samen met de verantwoordelijken van de functionele eenheden bent u verantwoordelijk voor het bepalen, uitvoeren en opvolgen van het strategisch medisch plan van de dienst;
U bent verantwoordelijk voor de begroting van uw dienst;
U stelt een medisch kader voor de dienst en de verdeling ervan over de campussen voor, dit op korte en op middellange termijn;
U verzekert het voorzitterschap van het Dienstcollege.


WIJ BIEDEN

Een contract van zelfstandige voor onbepaalde duur met een aantrekkelijke bezoldiging onder de vorm van pooldelen, wat zorgt voor stabiliteit in de verloning en de betaalde verlofdagen.
30 dagen betaald verlof en 10 dagen wetenschappelijk verlof per jaar (op een basis van 10/10en en naar rato van het contractuele aantal activiteitsblokken en het aantal in IZZ gepresteerde maanden), gedekt door uw variabele en vaste pooldelen.
Een verzekering die de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van de artsen dekt voor alle medische handelingen die in de instelling worden gesteld.
Voorkeurtarieven in alle ziekenhuizen van het IRIS-netwerk.
Een gevarieerde en boeiende functie in een stimulerende en dynamische werkomgeving.
Een gemoedelijke werksfeer in een hecht team.


U WENST ONS TEAM TE VERVOEGEN?

Stuur uw motivatiebrief, uw CV en uw dienstproject ter attentie van Catherine GOLDBERG, Algemeen directrice, Baron Lambertstraat 38 te 1040 Etterbeek of [email protected].

TERMIJN VOOR HET INDIENEN VAN DE KANDIDATUREN: 30 juni 2024

INDIENSTTREDING: 1 november 2024

MEER INFO:   Contacteer Dokter Gert Van Esbroeck, Medisch directeur, Baron Lambertstraat 38 te 1040 Etterbeek of [email protected]

Zurück

Rue Baron Lambert 38
1040 Bruxelles
Ihr Ansprechpartner
Service Recrutement

Zurück