Arts gespecialiseerd in gastro-enterologie met competenties in echo-endoscopie

Hôpitaux Iris Sud
Arbeitsort: Ixelles
Stellenart: Festanstellung Freelance
Kategorie: Facharzt / Fachärztin

Zurück

De Iris Ziekenhuizen Zuid werven aan voor het departement geneeskunde een arts gespecialiseerd in gastro-enterologie met competenties in echo-endoscopie, onder contract van zelfstandige.


De Iris Ziekenhuizen Zuid (IZZ) maken deel uit van de groep van Brusselse openbare ziekenhuizen en van het CHORUS-netwerk: het grootste ziekenhuisnetwerk in België. Dit netwerk bestaat uit 7 ziekenhuizen (Erasmus, Chirec, UVC Brugmann, UMC Sint-Pieter, Iris Ziekenhuizen Zuid, UKZKF en Instituut Jules Bordet), verspreid over het Brussels Gewest, die op hun beurt in 3 subgroepen gegroepeerd zijn:

Academische ziekenhuizen: Erasmus / UKZKF / Instituut Jules Bordet
Universitaire ziekenhuizen: UMC Sint-Pieter / UVC Brugmann
Stageziekenhuizen: Iris Ziekenhuizen Zuid / Chirec
IZZ maakt sinds begin oktober 2021 deel uit van het nieuwe CHORUS-netwerk, waarin het samen met CHIREC een bevoorrechte plaats bekleedt. Dit is een belangrijke stap in de positionering van IZZ op de kaart van de Brusselse ziekenhuizen en in de ontplooiing van nieuwe samenwerkingsprojecten. Doel van het netwerk is patiënten gecoördineerde ziekenhuiszorg van steeds hogere kwaliteit en toegankelijkheid zonder discriminatie te bieden, door de daartoe noodzakelijke samenwerkingen tot stand te brengen. De verankering van IZZ in dit ruime netwerk verzekert de continuïteit van het buurtziekenhuis met meerdere campussen in de Brusselse ziekenhuisomgeving.

De samenwerking in de subgroep met CHIREC doet geen afbreuk aan de onafhankelijkheid van IZZ noch van zijn status van openbaar ziekenhuis.

Onze strategische assen

Eind 2021 hebben de beheersorganen van IZZ een nieuw herstructureringsplan van de medische activiteit (PRAM genaamd) over de 4 campussen goedgekeurd. Dit plan geeft een duidelijk zicht op onze plaats als acuut ziekenhuis in de stad. Het bevestigt onze wil om iedereen, via verschillende toegangspoorten, eenvoudig toegang te geven tot een basis- en lokaal zorgaanbod en, tegelijkertijd, uitstekende geneeskunde aan te bieden. Het PRAM richt zich op intramurale zorgperiodes (dag of klassiek) door de nadruk te leggen op 6 meer specifieke en gecentraliseerde polen (verdeeld over de 3 acute campussen).

Tegelijkertijd wil IZZ door middel van het Change Management verandering brengen in de positionering en managementstijl van het
ziekenhuis en van het bestuur (Participatief – Agile – Innovatief).

IZZ is een buurtziekenhuis, verspreid over 4 campussen in het zuiden van Brussel, met een zorgaanbod dat zo goed als alle pathologieën
behandelt:

Joseph Bracops (Anderlecht)
Molière-Longchamp (Vorst)
Etterbeek-Elsene (Elsene)
Baron-Lambert (Etterbeek)
Al deze vestigingen zijn campussen voor acute zorg met uitzondering van Baron Lambert met enkel algemene diensten en een polikliniek.

Onze zorgregio: Anderlecht, Sint-Gillis, Vorst, Ukkel, Elsene, Etterbeek, Oudergem, Bosvoorde, Dilbeek, Drogenbos. In totaal ongeveer
500.000 personen.

De dienst gastro-enterologie van de Iris Ziekenhuizen Zuid

De dienst gastro-enterologie bestaat uit een team van 9 artsen gastro-enterologen die hoofdzakelijk consultaties houden en standaard endoscopieën uitvoeren.
Daarnaast hebben wij artsen gespecialiseerd in therapeutische endoscopie, hepatologie, inflammatoire darmziekten en hebben wij de intentie om de digestieve oncologie en de dagkliniek te ontwikkelen.
De dienst beschikt over ultramoderne endoscopische apparatuur met artificiële intelligentie en hoogopgeleide verpleegteams.
We hebben een arts die de gehospitaliseerde patiënten opvolgt en er is het toekomstige Herontplooiingsplan van de Medische activiteit
(PRAM), met 12 bedden bestemd voor de gastro-enterologie op de campus Joseph Bracops.

De excellentiepool zal de therapeutische endoscopieactiviteit en de zware digestieve pathologieën van de 3 campussen overnemen.

WIJ ZOEKEN

Een arts gastro-enteroloog met compententies in echo-endoscopie (of bereid zich te investeren in een aanvullende opleiding in echo-endoscopie).
U oefent een timaat van 6/10 en of meer uit (te bespreken).
Uw activiteit omvat het houden van consultaties, het uitvoeren van technische handelingen en het deelnemen aan een wachtsysteem voor gastro-enterologische spoedgevallen. De bereidheid tot multidisciplinaire samenwerking met digestieve chirurgen en algemene artsen-internisten, meer bepaald door de ontwikkeling van efficiënte klinische paden, is evident.


IZZ DAT IS:

550 erkende ziekenhuisbedden;
2.500 medewerkers, waaronder 980 verpleegkundigen, 200 paramedici en 310 artsen;
Ongeveer 40.000 hospitalisaties en opnames in dagheelkunde;
370.000 consultaties (zonder paramedische consultaties en dispensarium).


WIJ BIEDEN

Een contract als zelfstandige voor onbepaalde duur.
Een zeer aantrekkelijke verloning. De activiteit van de psychiatriedienst wordt betaald via de pool wat zorgt voor stabiliteit in de verloning en de betaalde verlofdagen.
30 dagen betaald verlof en 10 dagen wetenschappelijk verlof per jaar (op een basis van 10/10 en en naar rato van het contractuele aantal activiteitsblokken en het aantal in IZZ gepresteerde maanden), gedekt door uw variabele en vaste pooldelen.
Een verzekering die de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van de artsen dekt voor alle medische handelingen die in de instelling worden gesteld.
Voorkeurtarieven in alle ziekenhuizen van het IRIS-netwerk.
Een gevarieerde en boeiende functie in een stimulerende en dynamische werkomgeving.
De mogelijkheid om een specifieke activiteit te creëren en te ontwikkelen volgens uw bijzondere interesses.
Een gemoedelijke werksfeer in een hecht team.


TERMIJN VOOR HET INDIENEN VAN DE KANDIDATUREN: niet bepaald, sturen naar [email protected]

INDIENSTTREDING: te bepalen

MEER INFO: Contacteer Dokter Gert VAN ESBROECK, Medisch directeur, Baron Lambertstraat 38, 1040 Brussel of [email protected].

INTERESSE: Stuur uw motivatiebrief en CV ter attentie van Dokter Gert VAN ESBROECK, Medisch directeur, Baron Lambertstraat 38, 1040 Brussel, of per mail naar [email protected]

Zurück

Rue Baron Lambert 38
1040 Bruxelles
Ihr Ansprechpartner
Service Recrutement

Zurück