2024-118 IT Application Manager (m/v) – 38 uur – contract van onbepaalde duur

CHU Brugmann
Arbeitsort: 1020 Brussels
Stellenart: Festanstellung
Kategorie: Management / Leitung / Abteilungsleiter Informatik
Chiffre: MJB85759

Zurück

Onderneming

Het Universitair Verplegingscentrum Brugmann (UVC Brugmann) is een openbaar ziekenhuis binnen het Irisnet. Het is uitgerust met een breed ziekenhuisaanbod (drie complementaire sites: Horta, Paul Brien en Koningin Astrid) en beschikt over een specifieke architectuur die voortdurend evolueert.

Als sterk maatschappelijk betrokken ziekenhuis ijvert het UVC Brugmann ervoor alle patiënten, zonder onderscheid, op elk moment toegang te bieden tot de beste zorg.

Artsen, verpleegkundigen, paramedici, administratief personeel, arbeiders ... er zijn erg uiteenlopende profielen aan het werk in het ziekenhuis en u ontdekt er ook heel verrassende functies. Het UVC Brugmann is regelmatig op zoek naar nieuwe talentvolle en gemotiveerde medewerkers die garant staan voor de waarden van het ziekenhuis.

Op dit moment zijn we dan ook op zoek naar een Application Manager voor de IT-afdeling, die deel wil uitmaken van de ziekenhuiswereld en zin heeft om te groeien in een gedreven en dynamisch team.

Functie

Voorstelling van de IT-afdeling

De IT-afdeling van het UVC Brugmann bestaat uit een vijftigtal medewerkers. Het team is onderverdeeld in vijf groepen: helpdesk, infrastructuur, ontwikkeling, zorgprojecten en supportprojecten. De afdeling werkt voor twee ziekenhuizen (Brugmann en UKZKF), verdeeld over drie sites. Het gaat daarbij om ± 5000 gebruikers, ± 3000 werkstations, 300 toepassingen en 450 servers.

De afdeling heeft gevarieerde opdrachten, van dienstverlening aan de gebruikers over onderhoud van de huidige systemen terwijl ze operationeel blijven, tot vernieuwingsprojecten op verschillende domeinen.

Opdracht

Onder de verantwoordelijkheid van het diensthoofd Informaticatoepassingen en in samenwerking met de andere teamleden, gebruikers en leveranciers beheert de IT Application Manager de volledige levenscyclus. Daarnaast biedt hij/zij ondersteuning aan de tweede en derde lijn, en onderhoudt hij/zij zijn/haar functionele en technische kennis van informaticatoepassingen voor de vakgebieden waarvoor hij/zij verantwoordelijk is. Zo garandeert hij/zij een optimale werking, servicekwaliteit en IT-beveiliging.

De rol van de IT Application Manager kan variëren afhankelijk van het toepassingsgebied waarvoor hij of zij verantwoordelijk is (elektronisch patiëntendossier, beeldvorming, apotheek, laboratorium, facturatie, administratieve ondersteuning, enz.). Daarnaast beschikt hij/zij over een uitgebreide kennis van de informatiesystemen en heeft hij/zij aantoonbare ervaring in het beheer ervan. Daardoor kan hij/zij de meeste problemen oplossen en deskundig advies en dito aanbevelingen geven.

Activiteiten en taken verbonden aan de functie

De ontwikkeling van producten en diensten uitdenken, plannen en coördineren

 • U bedenkt en ontwerpt oplossingen om performante, geïntegreerde en veilige applicaties te leveren die voldoen aan de behoeften van de gebruikers.
 • U plant, coördineert, superviseert en neemt deel aan de beoordeling van verzoeken voor informatisering of verandering, voert haalbaarheidsstudies en functionele analyses uit, en ontwikkelt IT-applicaties.
 • In overleg met de verschillende stakeholders (intern en extern) organiseert u de verzoeken voor verandering en toepassingsprojecten, en werkt u een stappenplan uit.
 • U coördineert en superviseert op functioneel vlak de IT-projecten voor alle informatiseerbare domeinen van het ziekenhuis. Dat doet u in nauwe samenwerking met de teams Infrastructuur en Exploitatie, en de gebruikers.
 • U voert zelf analyses uit en valideert de analyses van andere ontwikkelaars.
 • U integreert hardware, software of subsystemen in een bestaand of volledig nieuw systeem. U houdt rekening met de compatibiliteit van bestaande of nieuwe modules om de integriteit en interoperabiliteit van het systeem en de informatiebeveiliging te waarborgen.
 • U zorgt ervoor dat de ontwikkelde applicaties en nieuwe versies getest worden, meer bepaald met eenheidstesten en integratietesten.
 • U werkt nauw samen met de interne ontwikkelaars en leveranciers van applicaties, en coördineert alle fasen van de installatie en uitrol van nieuwe systemen.
 • U zorgt ervoor dat de uitgerolde oplossingen volledig operationeel zijn.
 • U houdt technische en functionele documentatie up-to-date.

De tweede en derde lijnen ondersteunen

 • U houdt toezicht op het gebruik van het systeem en treft voorzorgsmaatregelen om performante, stabiele en veilige IT-toepassingen te garanderen en mogelijke serviceonderbrekingen te voorkomen. Daarbij houdt u steeds rekening met de problematiek van capaciteitsbeheer en gegevensbeveiliging.
 • U stelt de SLA's (Service Level Agreements) en onderaannemingscontracten voor de voorgestelde diensten op, valideert ze, en zorgt ervoor dat ze uitgevoerd worden.
 • U onderhandelt over het dienstverleningsniveau, rekening houdend met de behoeften en middelen.
 • U zorgt ervoor dat er doeltreffende steunprocedures geïmplementeerd worden.
 • U helpt gebruikers met hun vragen, lost incidenten en problemen op in overeenstemming met de SLA's. U controleert het resultaat van een voorgestelde oplossing en gaat na of de klant tevreden is.
 • U verzorgt een wachtdienst van niveau 2.

Andere activiteiten

 • U zorgt ervoor dat interne, externe, nationale en internationale normen worden nageleefd: dit omvat gezondheids-, beveiligings-, bruikbaarheids-, prestatie-, betrouwbaarheids- en compatibiliteitsnormen.
 • U observeert de technologie en volgt actief de marktontwikkelingen op om het team up-to-date te houden en indien nodig opleidingen voor te stellen.
 • U vertegenwoordigt de instelling af en toe op interne of externe vergaderingen over uw vakgebied.

Toelatingsvoorwaarden

 • U bezit een masterdiploma dat relevant is voor de functie of u hebt een bachelor en drie jaar anciënniteit met relevante ervaring op het vlak van IT, of een gelijkwaardige beroepservaring
 • U voldoet aan de gevraagde kwaliteiten voor het profiel.
 • U voldoet aan de wettelijke voorwaarden inzake tweetaligheid.
 • U bent geslaagd voor het bevorderings- en/of selectie-examen.

Profiel

Vereist profiel voor de functie

Kennis

 • U hebt een uitgebreide kennis van het ziekenhuisinformatiesysteem en bent expert in uw vakgebied.
 • U hebt een brede algemene kennis van informatica op verschillende vlakken, waaronder:
  • BPMN-modelleren, UML, Archimate;
  • ESB (Enterprise Service Bus of applicatie-uitwisselingsbus);
  • SOA-architecturen (Service Oriented Architectures);
  • objectgeoriënteerd ontwerpen en programmeren;
  • ontwikkeltaal (.Net, PHP (Blazzer, Angular, HTML, XML, XSL, JavaScript, enz.);
  • het programmeren van relationele databases (SQL, SQL Server, Oracle, PostgreSQL, enz.);
  • Services Web, RESTful API's, microservices;
  • DevOps;
  • het product 'CACHE' en de EAI 'Ensemble' van het bedrijf 'InterSystems';
  • de berichtstructuurtypes HL7, XML, JSON, FHIR, enz.
  • Windows- & Linux-omgeving
 • U hebt een grondige kennis van de goede praktijken op het gebied van IT-servicemanagement (ITIL, ticketing) en aantoonbare ervaring in informatiesysteembeheer.
 • U hebt kennis van en ervaring in projectbeheer (PRINCE2, Agile).
 • U hebt ten minste een passieve kennis van technisch Engels.

Soft skills

 • U toont initiatief en verantwoordelijkheidszin.
 • U bent proactief, nieuwsgierig en creatief en doet veel voorstellen met het oog op continue verbetering.
 • U bent zelfstandig ingesteld en werkt georganiseerd en gestructureerd.
 • U stelt zich steeds dienstbaar en klantgericht op.
 • U hebt zin voor analyse en synthese.
 • U werkt graag in groepsverband en hebt gevoel voor teamwork.
 • U kunt goed omgaan met stress.
 • U bent discreet en integer, en toont respect voor de vertrouwelijkheid.

Knowhow

 • U bent in staat om kleine ondersteunings-, analyse- en ontwikkelingsteams samen te stellen en te leiden.
 • U bent goed in plannen en organiseren.
 • U biedt een luisterend oor.
 • U kunt goed onderhandelen met leveranciers.
 • U drukt zich vlot uit, zowel schriftelijk als mondeling.

Aanbod

Aanbod

 • Hiërarchie: Directeur IT-dienst.
 • Dienstrooster: 38 uur per week. U hebt een wachtdienst in het kader van de informaticadienstverlening.
 • Datum indiensttreding: onmiddellijk

We bieden u een aantrekkelijk salaris dat in verhouding staat tot uw verantwoordelijkheden, met echte carrièremogelijkheden.

Het salarispakket omvat een aantal extralegale voordelen zoals:

 • Extralegale voordelen:
  • maaltijdcheques ter waarde van € 7,30;
  • voorkeurstarieven voor medische zorg in alle ziekenhuizen van het irisnet (voor u, uw partner, uw familieleden ten laste in opgaande of neergaande lijn);
  • volledige terugbetaling van het jaarabonnement van de MIVB, een tussenkomst van 80 % in de kosten voor het overige openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding;
  • een jaarlijkse aanmoedigingspremie en een eindejaarspremie;
  • een maandelijkse tweetaligheidspremie van € 150 bruto (op voorwaarde dat u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen);
  • Aanvullend pensioenplan voor de contractuele werknemers in onze ziekenhuizen;
  • 24 wettelijke vakantiedagen en 5 extralegale vakantiedagen (+ verschillende dagen omstandigheidsverlof);
  • Mogelijkheid téléwerk;
  • terbeschikkingstelling van een laptop met ADSL betaald door het ziekenhuis;
  • terbeschikkingstelling van een werk-gsm met abonnement betaald door het ziekenhuis;
 • talrijke carrièremogelijkheden binnen een groot netwerk (irisnet);
 • een integratietraject op maat om u te ondersteunen in uw nieuwe functie;
 • een opleidingsprogramma dat u de kans biedt om te groeien in uw loopbaan.

Kandidatuur indienen

Interesse? Zin om te komen werken bij een van de mooiste ziekenhuizen van Brussel? Surf naar de website of het intranet van het UVC Brugmann en dien uw kandidatuur rechtstreeks online in via de vacature in kwestie (cv en motivatiebrief).

Alle personeelsleden moeten op de hoogte worden gebracht van deze oproep. Daarom zorgen de diensthoofden ervoor dat deze informatie ook meegedeeld wordt aan de medewerkers van hun dienst.

We kijken ernaar uit u te ontmoeten!

Caroline Franckx

Algemeen directeur

Talen

Talen

U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid die te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens de werkuren, mogelijkheid om een Selor-premie voor tweetaligheid van € 150 bruto te krijgen als u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen).

Zurück

Place Van Gehuchten 4
1020 Bruxelles
Ihr Ansprechpartner
Service Recrutement
Telefon +32 2 477 21 11

Zurück