2024-045 Administratief hr-specialist - Medische sector - COD 38 uur

CHU Saint-Pierre
Arbeitsort: 1000 Brussels
Stellenart: Vollzeit
Kategorie: Andere
Chiffre: MJB87789

Zurück

Onderneming

Werken in CHU Saint-Pierre werkt in het hart van de stad, in het hart van het leven, met passie voor zorg!

Onze 2.800 medewerkers zijn onze sterkte en onze eerste ambassadeurs. Respect, innovatie, engagement, kwaliteit en solidariteit zijn de waarden die hen telkens drijven. Iedereen in onze 40 medische diensten streeft ernaar de patiënt centraal te stellen.

Wat ons typeert, is ons vermogen om ons aan te passen aan de sociale realiteit, onze verdraagzaamheid, ons vrij onderzoek en onze kracht om ons dagelijks in te zetten voor de Brusselse patiënten en patiënten van elke herkomst.

Het UMC Sint-Pieter is een openbaar buurtziekenhuis waar iedereen voor kwalitatief hoogstaande zorgen terechtkan. Vanuit die missie gaan wij dagelijks de uitdagingen van de volksgezondheid aan. Door actief te investeren in onderzoek en onderwijs zijn wij trouw aan ons universitair karakter.
Door ons streven naar medische uitmuntendheid en onze multidisciplinaire aanpak in onze elf themaziekenhuizen, is ons ziekenhuis nationaal en internationaal een referentie.

Het UMC Sint-Pieter maakt deel uit van het Universitair Ziekenhuiscentrum Brussel dat de Brusselse openbare en universitaire ziekenhuizen groepeert. Wij werken nauw met diverse partners samen zoals huisartsen, specialisten, het OCMW en andere hulp- en zorginstellingen.

In het UMC Sint-Pieter werken, is deel uitmaken van een hechte, ondersteunende groep waarin iedereen zijn plaats heeft voor een optimale dienstverlening. De tevredenheid van onze patiënten en het welzijn op het werk zijn onze prioriteiten

Functie

Zorgen voor een efficiënt en kwalitatief beheer van alle administratieve elementen in verband met de loopbaan en de bezoldiging van het medisch personeel.
Activiteiten en taken:
• U treedt op als aanspreekpunt voor zowel het medisch personeel als de betrokken medische directies;
• U volgt aanwervingsdossiers en promotie-aanvragen bij de faculteit Geneeskunde op, in overleg met de betrokken medische directies en medische raden;
• U stelt contracten, aanvullende overeenkomsten, bezoekersvergunningen en overplaatsingen op en volgt die op;
• U maakt dossiers aan, houdt die up-to-date en controleert de gegevens in de hr-software;
• U verifieert de vereiste documenten voor de aanwerving, volgt ze op en archiveert ze;
• U helpt bij het informeren en logistiek ontvangen van nieuw aangeworven medisch personeel;
• U beheert de administratieve processen in verband met de aankomst, het vertrek en de overplaatsing van medisch personeel;
• U leeft de procedures na en werkt samen met de verschillende diensten en de medische directie;
• U vervult de rol van aanspreekpunt bij hr voor het medisch personeel, zowel via e-mail als telefoon;
• U helpt bij het beheer van groepsverzekeringen;
• U werkt mee aan het opstellen van procedures;
• U helpt bij het invoeren van prestaties en/of wachtdiensten, en zorgt er mee voor dat die in het loon opgenomen worden;
• U bereidt de start van het academiejaar voor artsen-specialisten in opleiding voor en neemt eraan deel;
U werkt mee aan alle taken in verband met de doelstelling van de functie.
Deze beschrijving is algemeen en niet limitatief. Eventuele taken of specifieke werkzaamheden in het kader van uw specialiteit of toewijzing zijn dus mogelijk.

Profiel

• U bent in het bezit van een bachelordiploma in human resources of een aanverwante materie of hebt een bewezen gelijkwaardige beroepservaring.
• Een beroepservaring op het vlak van administratief hr-beheer is gewenst.
• Een beroepservaring op het vlak van medisch administratief hr-beheer is een troef.
• U beschikt over technische vaardigheden zoals:
o u bent goed op de hoogte van de Belgische sociale wetgeving;
o u kunt specifieke software voor het beheer van human resources gebruiken;
o u kunt duidelijke contracten en documenten opstellen in overeenstemming met de wettelijke vereisten.
• Competenties:
 u hebt goede plannings- en organisatievaardigheden;
 u beschikt over sociale vaardigheden;
 u hebt een analytische geest;
 u kunt werken met digitale gegevens en tools;
 u hebt gevoel voor vertrouwelijkheid en ethiek;
 u kunt specifieke IT-tools gebruiken.

Aanbod

We bieden u een salaris in overeenstemming met de wettelijke barema's, maaltijdcheques en een tussenkomst in de kosten voor het openbaar vervoer. Bovendien krijgen u en de personen met wie u samenwoont voorkeurstarieven voor medische behandelingen in de ziekenhuizen van het Irisnet.
• Loonbarema:

Gelijkgesteld met IFIC-functie: Bediende gespecialiseerd in personeelsadministratie
Nummer IFIC-functie: 1661
IFIC-categorie: 14 geactiveerd
Jaarloon voltijds:
Min.: € 38.220,04 geïndexeerd
Max.: € 60.376,53 geïndexeerd
Het maximum wordt bereikt na 35 jaar geldelijke anciënniteit.
Afwikkelingspercentage: 2,0399

Gelijkgesteld met de graad van: Administratief beheerder medisch personeel hr
Jaarloon voltijds: Loonschaal (sociaal charter): B 1/2/3
Min.: € 32.236,9736 geïndexeerd
Max.: € 56.891,8092 geïndexeerd
Het maximum wordt bereikt na 27 jaar geldelijke anciënniteit.
Afwikkelingspercentage: 2,0399

Extralegale voordelen:

o Maaltijdcheques ter waarde van € 7,30;
o Voorkeurstarieven voor medische zorg in alle ziekenhuizen van het Irisnet (voor uzelf, uw partner, uw familieleden ten laste in opgaande of neergaande lijn);
o Gratis vervoer via de MIVB en een tussenkomst van 80 % in de kosten voor het overige openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding;
o Eindejaarspremie en een jaarlijkse aanmoedigingspremie;
o Aanvullend pensioenplan voor de contractuele werknemers;
o Maandelijkse tweetaligheidspremie van € 150 bruto (op voorwaarde dat u het taalcertificaat artikel 10 kunt voorleggen);
o 24 wettelijke vakantiedagen en 5 extralegale vakantiedagen (+ verschillende dagen omstandigheidsverlof);
o Talrijke carrièremogelijkheden binnen een groot netwerk (IRIS);
o Een integratietraject op maat om u te ondersteunen in uw nieuwe functie;
o Een opleidingsprogramma dat u de kans biedt om te groeien in uw loopbaan.
Indienen van uw kandidatuur: Stuur uw cv en motivatiebrief via de online vacatures.

Talen

U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid die te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens de werkuren, mogelijkheid om een tweetaligheidspremie van Selor van € 150 bruto te krijgen als u het taalcertificaat van Selor artikel 10 kunt voorleggen).

Zurück

Rue Haute 322
1000 Bruxelles
Ihr Ansprechpartner
Service Recrutement
Telefon +32 2 535 47 14

Zurück