2024-003 Psychosociaal hulpverlener – mobiel crisisteam – project 107 – Sint-Pieter/Brugmann (M/V/X)– COD 38 uur/week

CHU Saint-Pierre
Arbeitsort: 1000 Brussels
Stellenart: Vollzeit
Kategorie: Andere
Chiffre: MJB84309

Zurück

Onderneming

Werken in CHU Saint-Pierre werkt in het hart van de stad, in het hart van het leven, met passie voor zorg!

Onze 2.800 medewerkers zijn onze sterkte en onze eerste ambassadeurs. Respect, innovatie, engagement, kwaliteit en solidariteit zijn de waarden die hen telkens drijven. Iedereen in onze 40 medische diensten streeft ernaar de patiënt centraal te stellen.

Wat ons typeert, is ons vermogen om ons aan te passen aan de sociale realiteit, onze verdraagzaamheid, ons vrij onderzoek en onze kracht om ons dagelijks in te zetten voor de Brusselse patiënten en patiënten van elke herkomst.

Het UMC Sint-Pieter is een openbaar buurtziekenhuis waar iedereen voor kwalitatief hoogstaande zorgen terechtkan. Vanuit die missie gaan wij dagelijks de uitdagingen van de volksgezondheid aan. Door actief te investeren in onderzoek en onderwijs zijn wij trouw aan ons universitair karakter.

Door ons streven naar medische uitmuntendheid en onze multidisciplinaire aanpak in onze elf themaziekenhuizen, is ons ziekenhuis nationaal en internationaal een referentie.

Het UMC Sint-Pieter maakt deel uit van het Universitair Ziekenhuiscentrum Brussel dat de Brusselse openbare en universitaire ziekenhuizen groepeert. Wij werken nauw met diverse partners samen zoals huisartsen, specialisten, het OCMW en andere hulp- en zorginstellingen.

In het UMC Sint-Pieter werken, is deel uitmaken van een hechte, ondersteunende groep waarin iedereen zijn plaats heeft voor een optimale dienstverlening. De tevredenheid van onze patiënten en het welzijn op het werk zijn onze prioriteiten.

Functie

Het mobiele crisisteam van het UMC Sint-Pieter en het UVC Brugmann werd in oktober 2022 opgericht in het kader van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg, het zogenaamde ‘artikel 107’, en treedt op bij een volwassen doelpubliek (in de gemeenten van het NW-W-ZW van Brussel) dat zich in een crisissituatie bevindt en dat bij gebrek aan zo’n team waarschijnlijk in het ziekenhuis was beland.

Het team vormt een alternatieve oplossing voor ziekenhuiszorg voor personen die een voorkeur hebben voor zorg in de eigen leefomgeving en biedt ondersteuning aan de naasten en het netwerk van die personen.

Het mobiele crisisteam werkt met personen van wie is vastgesteld dat ze zich in een crisissituatie bevinden en stelt bij de begeleiding het perspectief en de behoeften van deze personen centraal. Ontmoetingen met families en netwerken maken deel uit van het dagelijkse takenpakket. Het team is dan ook de klok rond, zeven dagen per week beschikbaar, met een beperkter personeelsbestand tijdens de nacht. Het doel van het team is een ethische, globale, eerlijke en gepersonaliseerde begeleiding te bieden op het vlak van geestelijke gezondheid, waarbij geen oordeel wordt geveld en respect centraal staat.

De psychosociaal hulpverlener zoekt personen in een psychische crisissituatie op, maakt kennis met hun levensstijl en hun omgeving, en streeft ernaar om een ondersteunend netwerk op te zetten. De hulpverleners treden hoofdzakelijk per twee op, onder de verantwoordelijkheid van een coördinator/coördinatrice en in samenwerking met een psychiater. Het team werkt ook nauw samen met de spoedafdelingen van de ziekenhuizen van het werkingsgebied. Dit betekent dat de crisisbegeleiding ook kan worden aangeboden op de spoedafdelingen van het UMC Sint-Pieter, naast het mobiele werk.

De psychosociaal hulpverlener zal ook de interventieaanvragen beoordelen die afkomstig zijn van de politiediensten die aan het werkingsgebied van het mobiele team zijn toegewezen en zal zich, indien nodig, ter plaatse begeven. Deze spoedverplaatsingen, op verzoek van de politie, hebben tot doel om te helpen bij het de-escalatieproces en om de juiste begeleiding en ondersteuning te bieden aan personen van wie is vastgesteld dat ze zich in een crisissituatie bevinden. Het is de bedoeling om op te treden bij personen in een psychische crisissituatie, met bijzondere aandacht voor de eerbiediging van hun rechten. Het streefdoel is de dialoog te herstellen en een luisterend oor te bieden dat gericht is op de middelen en wensen van elke persoon. De psychosociaal hulpverlener bouwt ook een ondersteunend netwerk op rond de persoon in kwestie.

Twee centrale waarden van het werk van de psychosociaal hulpverlener zijn transparantie en betrokkenheid bij deze personen van wie is vastgesteld dat ze in een crisissituatie verkeren.

Profiel

Toelatingsvoorwaarden

 • U hebt een bachelordiploma in de zorg of in de sociale of paramedische sector (bij voorkeur maatschappelijk werker, gespecialiseerd opvoeder, verpleegkundige, ...).
 • Professionele ervaring in de sector van de ambulante geestelijke gezondheidszorg en/of met werken in een mobiel team is vereist.
 • Kennis van het zorglandschap en de sociaal-culturele bemiddelingsinstanties in Brussel is noodzakelijk.
 • Kennis van de context van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg is vereist.
 • Ervaring met de aanpak van crisissituaties is gewenst.
 • Kennis van het Nederlands OF het Engels is noodzakelijk.
 • U slaagt voor het selectiegesprek.

Uw profiel

 • U bent in staat om de verzoeken van patiënten in crisissituaties en van hun omgeving te identificeren om zo de gepaste behandeling te verzekeren.
 • U past uw professionele houding aan de noden van de situaties op het terrein aan.
 • U beschikt over uitstekende persoonlijke vaardigheden waarmee u crisissituaties snel kunt de-escaleren.
 • U hebt een uitstekende kennis van het Brusselse hulpverleningsnetwerk voor daklozen.
 • U hebt een uitstekende kennis van het Brusselse hulpverleningsnetwerk voor verslaafden.
 • Uw werkwijzen zijn gebaseerd op het verdedigen van de mensenrechten en het bevorderen van de principes van sociale rechtvaardigheid.
 • U bent sterk op organisatorisch vlak.
 • U beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en bent luistervaardig.
 • U geeft blijk van het vermogen om klinische situaties toe te lichten, zowel schriftelijk als mondeling.
 • U werkt graag in een multidisciplinair team waar u uw observaties en belevingen kunt delen.
 • U houdt van werken met een multiculturele bevolking.
 • U bent creatief op het vlak van interdisciplinaire samenwerking.
 • U werkt deontologisch correct.
 • U kunt uitstekend omgaan met stress en urgenties.
 • U bent flexibel en beschikbaar voor vervangingen.

Aanbod

Wij bieden u een loon dat gebaseerd is op uw opleidingsniveau en ervaring, maaltijdcheques, en een ruime bijdrage in de kosten voor het openbaar vervoer. Daarnaast profiteren u en de mensen die met u samenwonen van voorkeurstarieven in de ziekenhuizen van het Irisnet.

 • Loonbarema
 • IFIC-functie: Psychosociaal hulpverlener
 • IFIC-categorie: 14
 • Loonschaal (sociaal charter): BH 1/2/3

 • Extralegale voordelen:
 • Maaltijdcheques ter waarde van € 7,30
 • Voorkeurstarieven voor medische zorg in alle ziekenhuizen van het Irisnet (voor u, uw partner, uw familieleden ten laste in opgaande of neergaande lijn)
 • Gratis MIVB-abonnement of/en een tussenkomst (80 %) in de kosten voor het overige openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding en een jaarlijkse aanmoedigingspremie
 • Een maandelijkse tweetaligheidspremie van € 150 bruto (op voorwaarde dat u het taalcertificaat van Selor artikel 10 kunt voorleggen);
 • 24 wettelijke vakantiedagen en 5 extralegale vakantiedagen (+ verschillende dagen omstandigheidsverlof);
 • een aanmoedigingspremie;
 • een eindejaarspremie;
 • talrijke carrièremogelijkheden binnen een groot netwerk (Irisnet);
 • een integratietraject op maat om u te ondersteunen in uw nieuwe functie;
 • een opleidingsprogramma dat u de kans biedt om te groeien in uw loopbaan.

Datum van indiensttreding: zo snel mogelijk

Kandidatuur indienen:
Surf naar de website of intranetsite van het UMC Sint-Pieter en dien uw kandidatuur rechtstreeks online in via het respectieve aanbod (cv en motivatiebrief)

Talen

U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid die te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens de werkuren, mogelijkheid om een tweetaligheidspremie van Selor van € 150 bruto te krijgen als u het taalcertificaat van Selor artikel 10 kunt voorleggen).

Zurück

Rue Haute 322
1000 Bruxelles
Ihr Ansprechpartner
Service Recrutement
Telefon +32 2 535 47 14

Zurück